Punjabi Moral Stories

ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਨਿਯਾਂ 

 

1. ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਹਨ

2. ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ

3. ਮੂਰਖ ਬਾਰਾਂ-ਸਿੰਗਾ

4. ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਲੱਕੜਹਾਰਾ

5. ਬਘਿਆੜ ਤੇ ਲੇਲਾ

6. ਲਾਲਚੀ ਕੁੱਤਾ

7. ਕਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਾ

8. ਉੱਦਮ ਅੱਗੇ ਲੱਛਮੀ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਪੌਣ

9. ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ

10. ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ

11. ਜੁਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ

12. ਹਰ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

13. ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ-ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਫਲਦੀ ਹੈ

14. ਨਿਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

15. ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਤਿਣਕਾ

16. ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਮੱਝ

17. ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ

18. ਨਕਲਚੀ ਬਾਂਦਰ

19. ਦੋ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਿੱਛ

20. ਏਕੇ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਹੈ

21. ਚਲਾਕ ਖਰਗੋਸ਼

22. ਰੱਬ ਸਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

23. ਗਲਾਧੜ ਕਛੂਆ

24. ਮੂਰਖ ਬੱਕਰੀ

25. ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਹਨ

26. ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਛੂਆ

27. ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

28. ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਂਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ

29. ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ

30. ਪਿਆਸਾ ਕਾਂ

31. ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਨੇ

32. ਕਾਂ ਅਤੇ ਲੂੰਬੜੀ

33. ਲਾਲਚੀ ਕੁੱਤਾ

34. ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੂਹਾ

35. ਕਬੂਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ

36. ਦੋ ਵਿਛੜ ਚੁਕੀਆ ਰੂਹਾਂ

37. ਮੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿੜੀਆਂ

38. ਇਕ ਰਾਤ

39. ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ

40. ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਣੀ ਭਰਾਵਾਂ

41. ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ

42. ਪਰਦੇਸੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ

43. ਪੂਨਮ ਦੀ ਰਾਤ

44. ਅਸਲੀ ਸੱਚ

45. ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ

46. ਠੱਗੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੇਹਰੇ

47. ਚਾਚੀ ਸਵਰਨੋ

48. ਇੱਕ ਨੰਨੀ ਪਰੀ

49. ਅਰਦਾਸ

50. ਦਾਤ

51. ਦੰਦ ਘਸਾਈ

52. ਹਮਦਰਦੀ

53. ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਦਿਲ

54. ਮਹਿਕ ਦੁਆਬੇ ਦੀ

55. ਖੂਨਦਾਨ

56. ਜਿੰਦਗੀ

57. ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਨ ਹੀ ਨਾ

58. ਗੁਜਾਰਾ

59. ਡਰ

60. ਮੌਤ ਨੂੰ

61. ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜਿ

62. ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ